26 Temmuz 2016 Salı

KOZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS+ PROJE UZMAN DEĞERLENDİRME RAPORLARI YAYINLANDI

2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığa sunulan 3246 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 81 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 44 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak biz de 2 adet konsorsiyum proje başvurusunda bulunmuştuk. Bu projelerden ‘Teknoloji Yanımda, Bilgiler Aklımda’ projemiz 90 puan, ‘Kozanda Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı’ projemiz ise 85 puan almıştır ancak yeterli bütçenin bulunmaması nedeniyle projemize hibe tahsis edilememiştir.

Konsorsiyum projemizde yer alan okullarımıza ve AR-GE Görevlimiz Mehmet ASLAN’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.


2016 YILI ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJELERİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığa sunulan 3246 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 81 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 44 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlık, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir. Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlık uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.
Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
1 Temmuz 2016 Cuma

2016/R1 ERASMUS+ GENÇLİK PROGRAMI PROJELERİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2016/R1 Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar ve Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu dönemde tüm eylemler için toplam 1049 başvurudan 148’i desteklenmiştir.
İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sözleşme aşamasında proje hibesinde revizyon yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara gönderilecektir.
Bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurum ve kuruluşlarımızın yeni dönemde yeni projeler üretmesini temenni ederiz. 

2016 YILI ERASMUS+ YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONELİNİN HAREKETLİLİĞİ PROJELERİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2016 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personelinin Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 563 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 22 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 6 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.